Ar dy Feic

Prosiect yw ‘Ar dy Feic’ sy’n cael ei redeg gan Iechyd a Gofal Gwledig Cymru a’i ariannu gan Cynnal y Cardi; ei nod yw annog gweithgarwch corfforol ymhlith pobl ifanc trwy roi cyfle iddynt ddefnyddio feiciau statig i wefru dyfeisiau symudol.Bydd y beiciau’n cael eu gosod mewn lleoliadau amrywiol ledled Ceredigion, a byddant yn galluogi pobl ifanc i gynhyrchu ynni i wefru ffon symudol, tabled a iPad – gan ddarparu cysylltiad rhwng gweithgareddau hamdden yn yr awyr agored a lefelau uchel o ymgysylltiad â thechnoleg.

Bydd hyn nid yn unig yn cynyddu gweithgarwch corfforol, ond bydd hefyd yn gwella iechyd a llesiant!

Yn dilyn ymgynghoriad gyda mwy na 300 o bobl ifanc ar draws Ceredigion, nodwyd y pedwar lleoliad canlynol i osod y beiciau; Aberystwyth, Aberaeron, Aberteifi a Llanbedr Pont Steffan. Rydym yn ymgysylltu â grwpiau cymunedol, cynghorau tref a’r Cyngor Sir i benderfynu ble orau i leoli’r beiciau ym mhob lleoliad. Darllenwch yr adroddiad o’r cyfnod ymgynghori yma.