Prosiect Digidol Arfaethedig Bronglais

Nod y prosiect yw i wella profiadau ymwelwyr a chlifion yn Ysbyty Gyffredinol Bronglais, drwy ddefnyddio technoleg digidol. Mae’r prosiect yn ceisio darparu gwbodaeth cyflym am Fronglias i gleifion, ymwelwyr, staffa’r cyhoedd, a fydd yn cynnwys:

• Mapiau o’r wardciau a’i chyflesterau
• Amserau ymweliadau
• Parcio a chyfeiriadau
• Cysylltiadau cludiant
• Gwasanaeth arbenigol
• Gwybodaeth am staff ac arbenigedd clinigol
• Cyfleusterau lluniaeth

Bydd y wybodaeth yn cael ei ddarparu drwy wefan rhyngweithiol, ‘ap’ ar gyfer dyfeisiau symudol a trwy bwyntias digidol o fewn yr ysbyty, er enghraifft, yn y brig dderbynfa a mynediad D&A. Trwy ddefnyddio technoleg digidol, bydd cleifion a’r ymwelwyr yn medru lleoli adrannau gwahanol yr ysbyty a darganfod gwybodaeth yn rhwydd – a fydd yn gwneud ymweliad i’r ysbyty yn llai o straen! Darllenwch yr adroddiad o’r cyfnod ymgynghori yma.