Cynhadledd IGGC 2020 / RHCW Conference 2020

Cynhadledd IGGC 2020 / RHCW Conference 2020

Rydym yn falch i gyhoeddi y bydd Cynhadledd Iechyd a Gofal Gwledig Cymru yn cael ei gynnal ar-lein dros dau ddiwrnod eleni ar y 10fed a’r 11fed o Dachwedd 2020. Mae Agendau ar gyfer y dau ddiwrnod isod:

Agenda101120

Agenda 111120

Nid oes gost i fynychu'r gynhadledd, ond rydym yn ofyn i chi cofrestru isod er mwyn cadarnhau eich lle.

Thema a meysydd:

Optimeiddio Iechyd a Lles Gwledig, nawr ac yn y dyfodol

  • Effaith a goblygiadau Covid-19 ar Iechyd a Gofal Gwledig
  • Ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau Iechyd a Gofal mewn ardaloedd Gwledig
  • Iechyd, Lles a Gofal Poblogaethau Wledig
  • Rol Cymunedau Gwledig mewn Iechyd a Gofal
  • Teleiechyd / Telefeddygaeth a darparu gwasanaethau Iechyd a Gofal o bell mewn ardaloedd Gwledig
  • Rhagnodi Cymdeithasol / Gwyrdd
  • Recriwtio, Cadw a Rolau Newydd mewn Ardaloedd Gwledig
  • Addysg, Hyfforddiant a Datblygiad mewn Ardaloedd Gwledig

Cewch trosolwg o'r cyflwyniadau  Papur dros dau ddiwrnod y Gynhadledd isod:

PaperPresentationOptions 101120 bilingual FINAL

PaperPresentationOptions 111120 bilingual FINAL

Dyma Poster ar gyfer y Gynhadledd: PosterCymraeg

Caiff y gynhadledd ei anelu at aelodau o'r proffesiynau meddygol a gofal, academwyr, cleifion a'r cyhoedd sydd a diddordeb mewn iechyd, gofal a llesiant mewn ardaloedd gwledig

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a Anna Prytherch ar ebost anna.prytherch@wales.nhs.uk

 

We are pleased to announce that this year's Rural Health and Care conference will be going ahead as a virtual, online event, being held across two days on 10th & 11th November 2020. Agendas for both days can be found here:

Agenda101120

Agenda 111120

Attendance at the Conference is free of charge, however we ask that you register below to secure your place.

Theme and strands:

Optimising Rural Health and Wellbeing, now and in the future

• The impact and implications of Covid-19 on Rural Health and Care
• Novel ways of delivering Health and Care services in Rural areas
• Rural Population Health, Well-being and Care
• The role of Rural Communities in Health and Care
• Telehealth / Telemedicine and the remote delivery of Health and Care services in Rural areas
• Social / Green Prescribing
• Recruitment, Retention and New Roles in Rural Areas
• Education, Training and Development in Rural Areas

An overview of the Paper presentations being made on both days of the Conference can be found below:

PaperPresentationOptions 101120 bilingual FINAL

PaperPresentationOptions 111120 bilingual FINAL

The conference is aimed at health and care professionals, academics, practitioners, patients and the public with an interest in rural health, well-being and care.

A Conference Poster can be found here: ConferencePosterEng

For more information, please contact Anna Prytherch by email anna.prytherch@wales.nhs.uk