Rural Health and Care Wales Conference 2019

5th November 2019 9:00 am - 6th November 2019 5:00 pm

Rydym yn falch i gyhoeddi y bydd Cynhadledd Iechyd a Gofal Gwledig Cymru yn cael ei gynnal dros dau ddiwrnod eleni ar y 5ed a’r 6ed o Dachwedd ar Faes Sioe, Llanelwedd, Powys LD2 3SY.

Agenda - 5ed o Dachwedd 2019

Agenda - 6ed o Dachwedd 2019

Mae cost fychan o £10, neu £15 am ddau ddiwrnod i fynychu'r gynhadledd.

Thema a meysydd:

“Gwytnwch Gwledig mewn Iechyd a Gofal, cymunedau ac unigolion”

  • Iechyd, Lles a Gofal Poblogaethau Gwledig
  • Rol Cymunedau Gwledig mewn Iechyd a Gofal
  • Teleiechyd / Telefeddygaeth
  • Rhagnodi Cymdeithasol / Gwyrdd
  • Recriwtio a Chadw Staff mewn Ardaloedd Gwledig
  • Rolau Newydd ac arbenigaeth mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  • Addysg, Hyfforddiant a Datblygiad mewn Ardaloedd Gwledig

Caiff y gynhadledd ei anelu at aelodau o'r proffesiynau meddygol a gofal, academwyr, cleifion a'r cyhoedd sydd a diddordeb mewn iechyd, gofal a llesiant mewn ardaloedd gwledig

Am fwy o wybodaeth neu i gofrestru diddordeb, cysylltwch a Anna Prytherch ar y ffon ar 01970 628962 neu ebost Anna.L.Prytherch@wales.nhs.uk

Lawrlwythwch poster y cynhadledd fel PDF.

We are pleased to announce that this year's Rural Health and Care conference will be held across two days on Tuesday 5th & Wednesday 6th November 2019, at the Royal Showground, Builth Wells, Powys LD2 3SY.

Agenda - 5th November 2019

Agenda - 6th November 2019

There is a small fee for attending the conference of £10 per day or £15 for both days.

Theme and strands:

Rural Resilience in Health and Care, communities and individuals

• Rural Population Health, Well-being and Care
• The role of Rural Communities in Health and Care
• Telehealth / Telemedicine
• Social / Green Prescribing
• Recruitment and Retention in Rural Areas
• New Roles and specialisms in Rural Health and Social Care
• Education, Training and Development in Rural Areas

The conference is aimed at health and care professionals, academics, practitioners, patients and the public with an interest in rural health, well-being and care.

For more information or to register your interest, please contact Anna Prytherch by phone 01970 628962 or email Anna.L.Prytherch@wales.nhs.uk

Download the Conference poster (PDF) by clicking here.

Ticket Type Price Cart
2 Diwrnod / 2 Days – 5 & 6/11/2019 £15.00

Add to basket

1 Diwrnod / 1 Day – Mawrth / Tuesday 05/11/2019 £10.00

Add to basket

1 Diwrnod / 1 Day – Mercher / Wednesday 06/11/2019 £10.00

Add to basket