Cynhadledd IGGC 2021 / RHCW Conference 2021

 

Click here for RHCW 2022 Conference / Cliciwch yma am Gynhadledd IGGC 2022

When Challenges lead to Change – improvements and innovation in Rural Health and Care

Pan mae Heriau’n arwain at Newid – gwelliannau ac arloesedd ym maes Iechyn a Gofal Gwledig

We are pleased to announce that this year’s Rural Health and Care conference will be going ahead as both an in-person event, being held at the Montgomery Pavilion, the Royal Welsh Showground, Builth Wells, Powys LD2 3SY, and also available online as a virtual Conference. The Conference will take place on the 9th & 10th November 2021 and will start at 10am and finish by 4pm on both days.

Attendance at the Conference is free of charge, however we ask that you register below to secure your place.

The conference is aimed at health and care professionals, academics, practitioners, patients and the public with an interest in rural health, well-being and care.

Rydym yn falch i gyhoeddi y bydd Cynhadledd Iechyd a Gofal Gwledig Cymru yn cael ei gynnal ym Mhafiliwn Montgomery, Maes y Sioe, Llanelwedd, Powys LD2 3SY, a hefyd fel Gynhadledd rhithwir ar-lein. Mi fydd y Gynhadledd yn cael ei gynnar ar y 9fed a’r 10fed o Dachwedd 2021 gan ddechrau am 10yb a gorffen erbyn 4yp ar y ddau diwrnod.

Nid oes gost i fynychu’r gynhadledd, ond rydym yn ofyn i chi cofrestru isod er mwyn cadarnhau eich lle.

Caiff y gynhadledd ei anelu at aelodau o’r proffesiynau meddygol a gofal, academwyr, cleifion a’r cyhoedd sydd a diddordeb mewn iechyd, gofal a llesiant mewn ardaloedd gwledig

Agenda 09/11/21

Agenda 10/11/21

PaperPresentationOptions 091121 Bilingual

PresentationAbstracts091121

PaperPresentationOptions 101121 Bilingual

PresentationAbstracts101121

For more information, please contact Anna Prytherch by email anna.prytherch@wales.nhs.uk
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a Anna Prytherch ar ebost anna.prytherch@wales.nhs.uk