Ymgysylltu â’r Cyhoedd a Staff

Bydd IGGC yn ymdrechu i gynnal a mynychu gwhanol ddigwyddiadau sydd yn ymgysylltu a’r cyhoedd a staff ar draws Cymru yn rheolaidd.

Bu IGGC yn mynychu y Sioe Frenhinol Cymru o 24ain hyd at 27ain o Orffennaf yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys.

Y digwyddiad sylweddol arall y byddem yn drefnu yw Cynhadledd Iechyd a Gofal Gwledig (“Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol Gynaliadwy mewn Lleoedd Gwledig”) a gynhelir ar 14eg o Dachwedd ar faes y Sioe Frenhinol. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr os gwelwch yn dda, i gadw’n gyfoes gyda gwybodaeth am ein digwyddiadau a straeon newyddion.