Hyfforddi, Gweithio, Byw yng Nhanolbarth Cymru

P'un a hoffech fod yn weithiwr cymorth gofal iechyd neu petaech chi yn ymgynghorydd profiadol yn chwilio am eich her nesaf, gall canolbarth Cymru yn gynnig le gwych i weithio a byw, gyda llawer o gyfleoedd datblygu proffesiynol parhaus a gaiff ei sylfaenu gan amgylchedd hardd a bywiog.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am swydd yng nghanolbarth Cymru, ewch i'n tudalen swyddi gwag.

Rydym wedi cynhyrchu llyfryn ar gyfer gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal sy'n ystyried adleoli i ardaloedd gwledig canolbarth Cymru a datblygu eu gyrfaoedd yn yr ardal. Mae'r llyfryn hefyd ar gyfer y rhai sydd yn meddwl efallai i ymuno â'r sector iechyd a'r sector gofal cymdeithasol am y tro cyntaf, ac eisiau dysgu mwy am swyddi posibl a dewisiadau ffordd o fyw. Gall y llyfryn i'w gweld ar-lein isod, fodd bynnag os ydych am gael copi caled, anfonwch eich cais drwy ein ffurflen gyswllt ar y wefan.

Gyrfaoedd ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngheredigion, Powys a de Gwynedd