Canolbarth Cymru

O fyw ym mhrydferthwch Canolbarth Cymru mae milltiroedd o fryniau tonnog a chefn gwlad heb ei ddifetha ar eich trothwy, gyda thraethau tywodlyd a llwybrau arfordirol i’r gorllewin. Os ydych yn hoffi beicio, beicio mynydd, hwylio, rhedeg, cerdded neu wylio adar, dyma’r lle gorau i gael y cydbwysedd hanfodol rhwng bywyd a gwaith. Mae’r ardal yn cynnwys Mynyddoedd y Cambria, Gwarchodfa Biosffer UNESCO Dyfi a Bae Ceredigion sy’n enwog am ei ddolffiniaid a bywyd môr.

Yn ogystal â’r amgylchedd naturiol, mae cyfleusterau addysgol ardderchog yn y Canolbarth, gyda 114 o ysgolion cynradd, 4 ysgol ganol a 13 o ysgolion uwchradd ar draws yr ardal yn darparu addysg ddwyieithog ardderchog. Yn ogystal, mae 4 o golegau yng Nghanolbarth Cymru a’r Prifysgolion yn Aberystwyth a Llambed. Hefyd mae yma atyniadau eraill yn cynnwys y Ganolfan Dechnoleg Amgen byd enwog, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Phrosiect Gweilch Dyfi.

Map Ardal Canolbarth Cymru

Mae Canolbarth Cymru Gwledig yn cynnwys y siroedd o Geredigion, Powys a de Gwynedd, gyda gofal eilaidd yn cael ei ddarparu gan 1 Ysbyty Rhanbarthol Cyffredinol (Bronglais, Aberystwyth) a 12 Ysbytu Cymunedol.

Mae 5 o Grwpiau Clwstwr Doctoriaid yn y rhanbarth, yn ne Powys, de Ceredigion, gogledd Powys, gogledd Ceredigion a Meirionnydd.

Caiff yr ardel eu gwasanaethu gan 3 Bwrdd Iechyd (Betsi Cadwaladr, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda; Bwrdd Iechyd Addysgu Powys) ac yn dod o dan lywodraethiant 3 Awdurdod Lleol – Gwynedd, Powys a Ceredigion.

Stats Cymraeg - Poblogaeth Canolbarth Cymru