Prosiect Digidol Arfaethedig Bronglais

 

Mae Prosiect Digidol Bronglais yn cael ei gynnig gan Iechyd a Gofal Gwledig Cymru, a’i nôd yw gwella profiadau ymwelwyr a chleifion yn Ysbyty Gyffredinol Bronglais, drwy ddefnyddio technoleg digidol. Mae’r prosiect yn ceisio darparu gwybodaeth cyflym am Fronglais i gleifion, ymwelwyr, staff a’r cyhoedd, a fydd yn cynnwys:

  • Mapiau o’r wardiau a’i chyfleusterau
  • Amserau ymweliadau
  • Parcio a chyfeiriadau
  • Cysylltiadau cludiant
  • Gwasanaeth arbenigol
  • Gwybodaeth am staff ac arbenigedd clinigol
  • Cyfleusterau lluniaeth

Bydd y wybodaeth yn cael ei ddarparu drwy wefan rhyngweithiol, ‘Ap’ ar gyfer dyfeisiau symudol a trwy bwyntiau digidol o fewn yr ysbyty, er enghraifft, yn y brif dderbynfa a mynediad D&A. Trwy ddefnyddio technoleg digidol, bydd cleifion a’r ymwelwyr yn medru lleoli adrannau gwahanol yr ysybyt a darganfod gwybodaeth yn rhwydd – a fydd yn gwenud ymweliad i’r ysbyty yn llai o staren!

Ar hyn o bryd, rydym yn ceisio cael barn pobl ar draws Canolbarth Cymru ynlgŷn â Phrosiect Digidol Arfaethedig Bronglais, a byddem yn hoff iawn o glywed oddi wrthych!

 

Er mwyn cael dweud eich dweud, plîs cymerwch ran yn ein holiadur https://conta.cc/2JDqOV8

Y dyddiad cau: 21ain Mehefin 2019

Ymunwch â'r Drafodaeth