Lawnsio gwefan newydd Iechyd a Gofal Gwledig Cymru

Dydd Llun 24ain o Orffennaf 2017 ar faes Sioe Frenhinol Cymru

Bydd lawnsiad swyddogol y wefan newydd ar gyfer Iechyd a Gofal Gwledig Cymru yn digwydd yn y Sioe Frenhinol am 11:30yb ar Ddydd Llun 24ain o Orffennaf 2017. Bydd y lawnsiad yn cael ei gynnal ar y llawr cyntaf o stondin G496 (Stondin Aberystwyth, wrth stondin S4C wrth y brif gae).

Yn ogystal, bydd llyfryn recriwtio ar gyfer canolbarth Cymru ar gael yn y digwyddiad sydd yn amlinellu yr opsiynnau gyrfaol ar gael yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru wledig.

Os hoffech fynychu’r digwyddiad, e-bostiwch cyswllt@iechydagofalgwledig.cymru.

Ymunwch â'r Drafodaeth