Gwefan Newydd ar gyfer IGGC

Bydd gwefan newydd ar gyfer Iechyd a Gofal Gwledig Cymru yn cael ei lawnsio yn y Sioe Frenhinol ar Ddydd Llun 24ain o Orffennaf 2017. Gwahoddir aelodau o fwrdd Grŵp Cydweithredol Gofal Iechyd Y Canolbarth a Iechyd a Gofal Gwledig Cymru i’r lawnsiad, a bydd y wefan lawn yn cael ei cyhoeddi am 11:30yb.

Mae’r wefan newydd yn ryngweithiol a bydd yn cynnwys gwybodaeth am hyfforddiant a gweithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru gwledig, a rhoi mynediad i nifer o ddogfennau ymchwil ar iechyd a llesiant gwledig.

Ymunwch â'r Drafodaeth