Adnodd Newydd Ymchwil Iechyd a Gofal Gwledig

Mae Llyfrgell Feddygol Ysbyty Bronglais wedi datblygu adnodd lenyddol newydd ar iechyd gwledig a gofal cymdeithasol, gyda chymorth Iechyd a Gofal Gwledig Cymru (RHCW), sefydliad newydd bydd yn arwain y ffordd ym maes iechyd gwledig a lles yng Nghymru.

Comisiynwyd Rosalind Lai gan RHCW Rosalind, Rheolwr Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth yn Ysbyty Cyffredinol Bronglais, i gynnal adolygiad thematig o lenyddiaeth iechyd a gofal gwledig gwledig wrth baratoi ar gyfer nifer o brosiectau ymchwil a gaiff ei gynnal yn y maes hwn. Wrth ddod i gasgliad y gwaith, nodwyd bod diffyg adnoddau llenyddol ar y maes arbenigol hwn o iechyd o fewn y llyfrgell meddygol ac mae hyn wedi ei gyfnerthu gyda chymorth IGGC, er budd myfyrwyr iechyd a gofal cymdeithasol, a nyrsio yn y Canolbarth.

“Mae materion iechyd a llesiant gwledig yn arbennig o berthnasol i’r Canolbarth ac rydym yn gobeithio y bydd gwneud y deunydd ymchwil ar gael yn cefnogi gweithwyr proffesiynol gofal iechyd mewn ardaloedd gwledig i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth,” meddai Anna Prytherch, rheolwr prosiect ar gyfer IGGC. “Ar hyn o bryd  rydym yn cynnal nifer o brosiectau ymchwil ar iechyd a gofal gwledig yng nghanolbarth Cymru a byddem yn tynnu sylw at faterion penodol sy’n wynebu pobl sydd yn cyrchu cefnogaeth iechyd a gofal cymdeithasol mewn ardaloedd anghysbell a gwledig, yn ogystal â chefnogi pobl sy’n gweithio yn y sector.”

Sefydlwyd IGGC gan y Grŵp Cydweithredol Gofal Iechyd Y Canolbarth a Iechyd a Gofal Gwledig Cymru, gyda’r weledigaeth i fod yn sefydliad sy’n arwain y byd mewn ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol,  hyfforddiant, recriwtio ac arfer gorau. Mae tri prif nod –

i) i ddarparu canolbwynt ar gyfer datblygu a chasglu ymchwil o ansawdd uchel sy’n berthnasol i iechyd a llesiant gwledig;

ii) i wella hyfforddiant, recriwtio a chadw gweithlu proffesiynol o fewn cymunedau gwledig;

iii) cael ei chydnabod yn esiampl o ran iechyd a lesiant gwledig ar y llwyfan rhyngwladol. Am fwy o wybodaeth ar RHCW, ewch i www.iechydagofalgwledig.cymru.

(left to right): Jo Creasey, Project Development Officer RHCW, Anna Prytherch, Project Manager RHCW and Ros Lai, Library & Knowledge Services Manager, BGH

Manylion Cyswllt: Anna L. Prytherch

Rheolwr Prosiect IGGC
Ael-y-Bryn, Penglais
Aberystwyth, Ceredigion SY23 2EU
Ffôn: 01970-635918
E-bost: cyswllt@iechydagofalgwledig.cymrumailto:cyswllt@iechydagofalgwledig.cymru

Ymunwch â'r Drafodaeth