Ffilm Recriwtio Nyrsys Newydd

Hyfforddi, Gweithio, Byw yng Nghanolbarth Cymru

Gall gweithio’n wledig fel nyrs yng Nghanolbarth Cymru fod yn werthfawr a chynnig cyfleoedd gyrfaol unigryw.
Gwyliwch y fideo byr hwn sy’n hyrwyddo ein hymgyrch recriwtio.

I ganfod mwy cysylltwch a tina.coleman@wales.nhs.uk

 

Continue reading...