Swyddi

Swyddi yn y maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol

P’un ai ydych am fod yn weithiwr cymorth gofal iechyd neu os ydych yn ymgynghorydd profiadol yn chwilio am eich her nesaf, mae’r Canolbarth yn lle gwych i fyw a gweithio, gyda llawer o gyfleoedd datblygu gyrfa a DPP sy’n cael eu hategu gan amgylchedd byw hardd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am swydd yng nghanolbarth hardd Cymru, ewch i’r gwefannau canlynol neu cysylltwch â’r sefydliadau perthnasol:

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

http://swyddi.bihywelddau.wales.nhs.uk/

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

http://jobs.bcu.wales.nhs.uk/

 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

http://jobs.powysthb.wales.nhs.uk/

 • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

http://www.ambulance.wales.nhs.uk/Default.aspx?pageId=73&lan=en

 • Swyddi GIG Cymru

http://www.wales.nhs.uk/nhswalesaboutus/workingfornhswales/vacancies

 • Deoniaeth Cymru – Hyfforddi. Gweithio. Byw.

http://www.trainworklive.wales/

 • Swyddi GIG Cymru (teipiwch “Mid Wales” dan lleoliad)

https://www.jobs.nhs.uk/xi/search_vacancy/e138b52ac8f1a46430489ed71e8ee352/

 • GP One – Ymarfer Cyffredinol yng Nghymru

http://www.gpone.wales.nhs.uk/nhs-jobs

 • Cyngor Sir Ceredigion (swyddi Gofal Cymdeithasol)

https://www.ceredigion.gov.uk/English/Resident/Jobs-Careers/Pages/default.aspx

 • Cyngor Sir Gwynedd (swyddi Gofal Cymdeithasol)

https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Council/Jobs/Jobs.aspx

 • Cyngor Sir Powys (swyddi Gofal Cymdeithasol)

https://recruitment.powys.gov.uk/