Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Rydym yn croesawu cynigion o gymorth gwirfoddol ar draws holl ddarparwyr iechyd a gofal cymdeithasol y Canolbarth; mae gwirfoddolwyr yn gwneud cyfraniad hanfodol at ofal a llesiant cleifion a chymunedau. Rydym hefyd yn cynnig y cyfle i bobl gael profiad gwaith gwerthfawr mewn amrywiaeth o rolau iechyd a gofal cymdeithasol, i ddarparu profiad ymarferol o weithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol, ac hefyd i gynorthwyo unigolion i wneud penderfyniadau pwysig am eu gyrfa.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli neu ennill profiad gwaith gydag un o’r Byrddau Iechyd yn y Canolbarth neu WAST, cysylltwch â’r canlynol:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gwirfoddoli

Tîm Gwirfoddoli dros Iechyd Hywel Dda
Bwrdd Iechyd Hywel Dda
1 Penlan
Caerfyrddin
SA31 1DN

Ffôn: 01267-244344
Ebost: HDd.volunteerForHealth@wales.nhs.uk
Gwe: www.bihywelddal.wales.nhs.uk/gwirfoddoli

Profiad Gwaith

Tina Williams
Cynorthwy-ydd Gweithlu’r Dyfodol
Ysbyty Tywysog Philip
Bryngwyn Mawr, Dafen,
Llanelli, Sir Gâr, SA14 8QF
Ffôn: 01554-756567
Ebost: tina.williams2@wales.nhs.uk

 

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Gwirfoddoli a Phrofiad Gwaith

Jayne Spence
Rheolwr Swyddfa
Y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
Ward Hafren
Ysbyty Bronllys
Powys
LD3 0LU

Ffôn:   01874-712569
Ebost: jayne.spence@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwirfoddoli a Phrofiad Gwaith

Sue Marriott
Rheolwr Gwirfoddolwyr BIPBC
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Llawr 1af, Adeilad IM&T, Ysbyty Maelor, Wrecsam LL13 7TD

Ffôn:   Wrecsam Maelor: 01978-727164 (WHTN: 1814 7164)
Glan Clwyd: 01745-448740 allanol.7026 (WHTN: 1815 7026)
Ebost: susan.marriott@wales.nhs.uk

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Tîm Recriwtio WAST
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Pencadlys yr Heddlu, Ysbyty Stanley EM
Llanelwy, Sir Ddinbych LL17 0RS

Ffôn:   0300-1232315
Ebost: Hrhub.amb@wales.nhs.uk