Tom – Meddyg Teulu

Mae Tom yn Feddyg Teulu yn Aberaeron, er ei fod wedi hyfforddi yn St. Barts ac Ysgol Feddygol Frenhinol Llundain, a threulio ei flynyddoedd sylfaen fel meddyg iau yn Ysbyty Cyffredinol Poole cyn gwneud ei hyfforddiant Meddyg Teulu yn y Cotswolds.

“Yn y gorffennol, rwyf wedi gweithio mewn nifer o rolau ac adrannau gwahanol yn Ysbyty Cyffredinol Poole, Ysbyty Athrofaol Cymru Caerdydd ac Ysbyty Great Western yn Swindon,” dywedodd Tom. “Mae Daisy, fy merch pump mis, yn cymryd rhan fwyaf o’m amser rhydd, felly mae fy amser adref yn werthfawr iawn i mi. Er fy mod yn mwynhau fy ngwaith, mae’n bwysig bod gen i amser i fwynhau’r ardal gyda’m teulu. Rwy’n mwynhau hwylio ac yn y gorffennol bum mewn criw mewn ras traws-Iwerydd, felly mae gen i gynlluniau i gymryd mwy o ran yn y gamp nawr fy mod i mor agos at y môr a’r arfordir anhygoel”.