Sally – Rheolwr Ward

Mae Sally yn rheolwr dros dro ar ward yn Ysbyty Tywyn, wedi symud i Dywyn o Birmingham er mwyn newid ffordd o fyw ei hun a’i theulu nôl yn 1992. Mae hi dal yn gwerthfawrogi pa mor hawdd yw hi i ymlacio a mwynhau bywyd yng nghanolbarth wledig Cymru yn ystod ei amser rhydd. Prif ddiddordeb Sally yw gofalu am ei Merlen Fynydd Gymreig Adran A, Brynbella Little Princess (Bella) gan fwynhau’r cyfle i arddangos ei merlen yn y sioeau pentref a thref niferus yn yr ardal. Mae Sally hefyd yn mwynhau cerdded a gwylio adar, ac yn dweud bod y dewis o lwybrau cerdded yn ddiddiwedd yn awyr agored ysblennydd Canolbarth Cymru.