Saby – Cofrestrydd Paediatreg

Mae Saby yn Gofrestrydd Paediatreg ar Ward Angharad, Ysbyty Bronglais lle y mae wedi gweithio ers 5 mlynedd. Mae ganddo fab 13 oed ac mae ei wraig hefyd yn gweithio i BIP Hywel Dda fel radiograffydd
cymwysedig. Mae Saby yn dweud ei fod yn caru byw yn Aberystwyth ac yn dweud bod ganddo gydbwysedd “ardderchog” rhwng bywyd a gwaith. Yn ogystal â mwynhau ffotograffiaeth, cerddoriaeth a theithio
fel diddordebau, mae ef hefyd wrth ei fodd yn cerdded a phrofi’r golygfeydd o’r llwybr arfordirol Ceredigion. Yn y llun mae ar Graig-glais yn Aberystwyth.