Maggie – Nyrs Staff

Mae Maggie yn gweithio fel nyrs staff yn yr Uned Frys brysur yn Ysbyty Cyffredinol Bronglais. Mae hi hefyd yng Ngwasanaeth Meddygol Wrth Gefn y Fyddin ac wedi bod i Afghanistan ddwywaith, ac yn gweithio gydag Ysbyty Maes 208 Lerpwl. Mae Hywel Dda yn awyddus i gefnogi Maggie i’w galluogi i weithio fel Nyrs Wrth Gefn y Fyddin, lle y mae hi wedi ennill profiad amhrisiadwy mewn trin
trawma.

Un o hoff fyrdd Maggie o ymlacio yw rhedeg ac mae hi’n cystadlu mewn rasus 10K, 5K ac eraill yn rheolaidd, gan fanteisio’n llawn ar y llwybrau rhedeg hardd yn ardal Aberystwyth.