Louise – Meddyg Teulu

Mae Louise yn Feddyg Teulu yng Nghanolfan Iechyd Glantwymyn ger Machynlleth. Hyfforddodd fel Meddyg Teulu yn Aberdeen cyn gwneud cynllun Meddyg Teulu Gwledig ychwanegol yn Yr Alban. Mae Louise a’i dyweddi yn feicwyr mynydd brwd, gyda’u plant, dau fachgen 4 a 2 oed, hefyd yn ymuno ar eu beiciau cydbwysedd. “Rydym yn gofalu am gymuned dynn iawn, ac yn gweld amrywiaeth o achosion nodweddiadol i Feddyg Teulu, yn ogystal ag achosion gofal clefyd cronig cymhleth, mân anafiadau, meddygaeth acíwt a gofal lliniarol”, dywedodd Louise. “Daeth beicio mynydd â ni yma. Rwy’n gweithio rhan amser a fel partneriaeth rydym yn ymwybodol iawn o’n angen i gael y cydbwysedd yn iawn, felly rydym yn trefnu ein gwaith mewm modd mor hyblyg â phosibl o amgylch ymrwymiadau teuluol a diddordebau ein gilydd. Pan wyf yn y gwaith mae’n ddiwrnod hir â llawer o bwysau, ond pan wyf o’r gwaith, does dim angen i mi feddwl am y peth a gallaf fwynhau bod yn rhan o’r gymuned”.