Katie – Therapydd Galwedigaethol

Mae Katie yn gweithio fel Therapydd Galwedigaethol i’r tîm pobl hŷn yng Ngwynedd. Yn ei amser rhydd, mae Katie yn manteisio ar yr ardal arfordirol hardd y mae hi’n byw ynddo, yn mwynhau cerdded mynyddoedd, hwylio, rhwyfo a rhedeg. Mae gan Katie deulu ifanc ac mae wedi gallu cynnal cydbwysedd gwych rhwng bywyd a gwaith trwy weithio oriau hyblyg dros 3 diwrnod yr wythnos, sy’n ei galluogi i wneud y daith i’r ysgol a chael digon o amser i fwynhau chwaraeon dŵr ar draeth Aberdyfi.