Geraint – Nyrs Staff yn y Theatr

Mae Geraint yn nyrs staff yn y Theatr yn Ysbyty Bronglais, a ddechreuodd ei yrfa yn hyfforddi fel peiriannydd cemegol ond penderfynodd y byddai’n well ganddo yrfa arall a newidiodd i hyfforddi fel nyrs. 35  mlynedd yn ddiweddarach a nid yw’n difaru dim! Yn ei amser rhydd mae Geraint allan yn yr awyr agored, yn dringo a cherdded, yn mwynhau’r rhuthr adrenalin y mae’n cael o ddringo iâ pan mae’n cael y cyfle. Mae Geraint yn dweud mai natur wyllt a garw Canolbarth Cymru yw’r prif atyniad iddo i fyw yn yr ardal, ac mae harddwch cefn gwlad a’r amrywiaeth o weithgareddau awyr agored yn fonws.