Eleri – Nyrs Ardal Gymunedol

Mae Eleri yn gweithio fel Nyrs Ardal gymunedol I Fwrdd Iechyd Addysgu Powys, tra hefyd yn astudio am gymhwyster ôl-radd Meistr (MSc) mewn Ymarfer Clinigol Uwch ym Mhrifysgol Glyndŵr. Mae Eleri yn briod a chanddi ddau o blant sydd mewn addysg bellach, ac mae hi’n cofleidio’r gymuned y maen nhw’n byw ynddi. Mae hi wedi bod yn Gadeirydd y Llywodraethwyr yn yr ysgol gynradd leol am yr 8 blynedd ddiwethaf, ac yn cefnogi’r clwb Ffermwyr Ifanc lleol. Mae ei diddordebau’n cynnwys beicio, crefftio a garddio – ac mae canolbarth wledig Cymru yn wych ar gyfer hyn. “Rwyf yn ffodus i fyw a gweithio mewn cymuned gyfeillgar sydd a’i diwylliant a’i hiaith ei hun,” dywedodd Eleri. “Gallaf deithio i’r gwaith heb draffig na llygredd, ac mae’r cefn gwlad a’r bryniau cyfagos yn darparu digonedd o weithgareddau awyr agored”.