Brain & Heather – YGGAC

Mae Brian yn Barafeddyg ac yn Reolwr Gweithrediadau gydag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, wedi gweithio yng Ngwasanaeth Ambiwlans y GIG am 31 mlynedd. Mae ei wraig Heather hefyd yn gweithio i YGAC fel Pennaeth Gweithrediadau. Cyn hyn, roedd Heather yn gweithio yn y gwasanaeth ambiwlans yn Llundain a bu’n gweithio yn y gemau Olympaidd yn Llundain yn 2012.

Mae’r ddau ohonynt yn hoffi gweithgareddau awyr agored, yn cynnwys garddio, gwersylla a cherdded eu ci. Mae byw yng nghanolbarth wledig Cymru yn eu galluogi i fanteisio ar eu hoffter o fod tu allan, gyda milltiroedd ar filltiroedd i’w crwydro gyda’u ci.

“Mae byw yng Nghanolbarth Cymru wedi gwneud i ni ail-werthuso’r hyn sydd wir yn bwysig ar gyfer cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith,” dywedodd Heather. “Rydym yn sicr yn cymryd llawer mwy o sylw o’r golygfeydd godidog sydd o’n hamgylch bob dydd ac yn ystyried ein hunain yn ffodus iawn o allu eu mwynhau pa bryd bynnag y dymunwn”.