Andy & David – Meddygon Teulu

Mae Andy a David yn Feddygon Teulu ym Meddygfa Arwystli sy’n gwasanaethau Llanidloes a Caersws. Yn ogystal, mae David yn gynrychiolydd Meddygon Teulu ar grŵp Cyflenwi Diabetes BIA, gyda PGDip mewn diabetes. Mae ef hefyd yn diwtor clinigol Ymarfer Cyffredinol i Brifysgol Caerdydd. Yn ychwanegol at ei ddyletswyddau Meddyg Teulu, mae gan Andy ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth gofal iechyd, gan ei fod yn Gadeirydd clwstwr Meddyg Teulu Sir Drefaldwyn, yn gynrychiolydd LMC ar gyfer Sir Drefaldwyn ac yn eistedd ar amryw bwyllgorau y bwrdd iechyd.

“Rydym yn cael ein gwobrwyo’n dda yn y gwaith, gyda thîm cefnogol o Feddygon” dywedodd David. “Mae gennym staff gwych ac, er ein bod yn brysur, rydym wedi taro’r nodyn cywir rhwng bywyd a gwaith. Nid yw gwaith yn amharu ar amser rhydd ac rydym yn griw hapus, hamddenol a phositif”.

Mae David wrth ei fodd yn marchogaeth ceffylau a cherdded traws gwlad gyda’i gi ac mae’n berchen ar dyddyn ac yn mwynhau gwneud gwaith adeiladu ar y fferm yn ei amser hamdden. Mae Andy yn gefnogol o’r celfyddydau yn lleol ac yn mwynhau’r theatr a cherddoriaeth. Mae darpariaeth dda ar gyfer y rhain i gyd yng Nghanolbarth Cymru.