Cyfarfod y Tim

Anna L Prytherch - Pennaeth Iechyd a Gofal Gwledig Cymru

Anna L Prytherch - Pennaeth Iechyd a Gofal Gwledig Cymru

Anna yw Pennaeth Iechyd a Gofal Gwledig Cymru, gan gychwyn yn y swydd ar ddechrau Chwefror 2017. Mae gan Anna ôl-radd mewn Busnes (BScEcon, MBA) ac yn ddiweddar wedi cyflwyno ei Doethuriaeth mewn Busnes a Rheolaeth (Rhwydweithiau Dysgu a Throsglwyddo Gwybodaeth). Mae ganddi 25 mlynedd o brofiad rheoaethol uwch mewn sefydliadau preifat, cyhoeddu a’r 3ydd sector. Yn ogystal sefydlodd fusnes ymgynghorol gafodd ei gydnabod fel un o fusnesau cychwynnol y Wales Top 100 yn 2006. Mae yn PRINCE2 achrededig (Rheolaeth Prosiect) ac yn meddu ar gymhwyster dysgu addysg uwch, gyda phrofiad o ddarlithio ar lefel Addysg Bellach ac Addysg Uwch. Cyn gweithio i’r IGGC roedd Anna yn gweithio i’r awdurdod lleol fel rheolwr dysgu galwedigaethol ar draws Geredigion. Mae ganddi ddiddordeb brwd mewn dysgu gydol oes a datblygiad proffesiynol parhaus a hi fydd yn arwain ymchwil, addysg, hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal chymdeithasol mewn ardaloedd gwledig. Yn Gymraes rhugl cafodd Anna ei geni a’i magu mewn ardal wledig yng Ngheredigion a mae’n frwdfrydig iawn am yr ardal a’i hamgylchedd a diwylliant naturiol unigryw ac amrywiol.

Helena O Sullivan - Swyddog Datblygu

Swyddog Datblygu Iechyd a Gofal Gwledig Cymru

Helena yw Swyddog Datblygu Iechyd a Gofal Gwledig Cymru. Mae gan Helena MA mewn Hanes Modern. Mae hi wedi gweithio mewn gwerthiant yn arbenigo mewn llyfrau o Gymru. Mae Helena yn wreiddiol o Dingle ar yr arfordir yn Ne-orllewin Iwerddon. Magwyd Helena mewn cymdeithas ag ardal wledig yn debyg i’w chartref yng Nghymru. Mae hi’n rhugl yn y Gymraeg a mae’n credu’n gryf ym mhwysigrwydd y gymuned leol.

 

Lleucu Morgan - Cydlynydd Gofal Cardi

Cydlynydd Gofal Cardi

Cafodd Lleucu eu phenodi fel Cydlynydd Gofal Cardi yn Awst 2021 wedi ihi raddio mewn Gwyddoniaeth Feddygol o Brifysgol Bangor yn 2021. Mae hefyd yn gweithio i’r Groes Goch Brydeinig yn yr ysbyty fel cymorthydd gofal. Hefyd mae’n dysgu WJEC Lefel Gwyddoniaeth Feddygol yng Ngholeg Ngheredigion un diwrnod y wythnos.

Mae Lleucu yn rhugl yn y Gymraeg, cafodd eu mhagu a thyfu fyny yng nghymuned wledig yng nghanolbarth Cymru. Mae Lleucu yn aelod actif o Glwb Ffermwyr Ifanc Bro Ddyfi, mae ganddi angerdd am yr ardal wledig a wedi cael eu dewis i fynychu rali Llunio dyfodol- Cynaliadwyedd mewn ardaloedd gwledig, sydd yn cael eu gynnal yn yr Almaen a’i drefnu gan Rural Youth Europe.

Jack Evershed - Cadeirydd Grwp Rhanddeilliad IGGC

Jack Evershed - Cadeirydd Grwp Rhanddeilliad IGGC

Mae Mr Jack Evershed yn gyn-Gadeirydd Bwrdd Cymru o’r Cynghorau Iechyd Cymunedol, ac, fel aelod blaenllaw o ‘Grwp Aber’ bu’n brwydro  am flynyddoedd i gadw gwasanaethau yn Ysbyty Bronglais.

Mae yn arsylwr craff o bolisiau iechyd a chanddo ddiddordeb mewn materion llywodraethu. Daw a chyfoeth o sgiliau a phrofiad blaenorol i’r swydd, gyda chryfder arbennig mewn ymgysylltu â, dealltwriaeth o, a dylanwadu ar, y ddynameg lleol a chymunedau.